imagesLIBC3IMU

Energideklarationer

Vi utför Energideklarationer och är Certifierad Energiexpert K

Energiberäkningar

Vi utför energiberäkningar enligt Boverkets byggregler med energiprogram VIP-Energy, BV2 samt Riuska.

Energiutredningar

Vi genomför mätningar, loggningar och besiktningar för att fastställa er energianvändning samt att komma med åtgärdsförslag.

Injusteringar värme & kylsystem

Vi utför felsökningar och injusteringar av värme & kylsystem

Termografering

Vi använder oss av termograferings-kamera som hjälpmedel för att fastställa energiläckage

imagesBQB030GW