imagesLIBC3IMU

Energideklarationer

Vi utför Energideklarationer och är Certifierad Energiexpert K

Energiberäkningar

Vi utför energiberäkningar enligt Boverkets byggregler.

Energiutredningar

Vi genomför mätningar och besiktningar för att fastställa er energianvändning samt att komma med åtgärdsförslag.

Injusteringar värme & kylsystem

Vi utför felsökningar och injusteringar av värme & kylsystem

Termografering

Vi använder oss av Termograferingskamera som hjälpmedel för att fastställa energiläckage

imagesBQB030GW