Referenser

Urval av utförda projekt

VS-projektering ny Brandstation Karlskrona, Beställare: Bravida

VS-projektering ICA butik Ålem, Beställare Rör-Karlsson

VVS-projektering ICA butik Sandvik Öland, Beställare: Elajo energiteknik

VS-projektering nytt köpcentrum Oskarshamn Willys, Jysk Rusta Dollarstore Beställare LR-installation

VS-projektering LSS-boende Lenhovda, Beställare Imtech

Inhyrd underkonsult teknikansvarig VS för NKS Nya karolinska sjukhuset ”Akademiska stråket” Hus 410, 420, Beställare Sweco

VS-projektering Teknik College Mönsterås Kommun för utförande entreprenad

Rambeskrivningar stambyten för 95 lgh Mönsterås Bostäder Timmernabben, Mönsterås

VS-projektering nya kontor Presshall 680 Scania, Beställare: Rör-Karlsson

Ventilationsprojektering av BRF Riggen Varvsholmen CA-fastigheter, Beställare: Elajo Energiteknik

VS-projekteringar Stambyte Mönsterås, Timmernabben, Beställare Imtech

VS-projektering affärslokaler fastighet Navet Oskarshamn, beställare LR-Installation

Projektering ny ventilation & kyla för stadshuset Kalmar kommun, Beställare Caverion

VS-projektering Lägenheter Etapp 3 Färjestadens hamn, Beställare: Rör-Karlsson

VS-projektering ny byggnad för grossistcentrum Dahl & Storel, Karlskrona Beställare: Bravida

Projektering och injusteringsuppdrag för värme & kyla ETP-projekt Kalmar Kommun, Beställare: Caverion

Ventilationsprojektering Vattenverket Oskarshamn Kommun, Beställare: Elajo energiteknik

Ventilationsprojektering personalrum B611 Scania, Beställare: Elajo

Ventilationsprojektering Indunstningen Södra Cell Mönsterås Bruk, Beställare Södra Cell

Rambeskrivningar VVS Mönsterås Kommun

Rambeskrivningar VVS Mönsterås Bostäder

VS-projektering stambyte, HSB Lotseken Oskarshamn, Beställare LR-installation

Injustering värme & kyla Slottsholmen Västervik, Beställare: Månssons Rör

Injustering Värme & Kyla Kalmar Räddningscentral, Beställare: Ace VS-teknik

Injustering värme & kyla ny Ambulansstation Ålem, Beställare: Ace VS-teknik